Home

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

 

Vanaf 4 oktober zijn we bereikbaar op:

  • Maandag van 10u tot 12u
  • Dinsdag van 15u tot 17u
  • Donderdag van 10u tot 12u

Kom meer te weten via onze video’s

Over de werking van 1Gezin1Plan

 

Over de werking eerstelijnspsycholoog

 

Kernpartner:
OLO vzw
Contactpersoon: Chantal Van Overvelt