Home

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

 

Neem zeker ook een kijkje in onze folder!

 

Folder 1Gezin1Plan Januari 2019
Folder 1Gezin1Plan Ouders Januari 2019

 

 

Kernpartner:
OLO vzw
Contactpersoon: Chantal Van Overvelt