Home

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

 

Vanaf 4 oktober zijn we bereikbaar op:

  • Maandag van 10u tot 12u
  • Dinsdag van 15u tot 17u
  • Donderdag van 10u tot 12u

Momenteel ondervinden we geregeld telefoonproblemen, maar blijven steeds contacteerbaar via het contactformulier op deze website.

Kom meer te weten via onze video’s

Over de werking van 1Gezin1Plan

 

Over de werking eerstelijnspsycholoog

 

Kernpartner:
OLO vzw
Contactpersoon: Chantal Van Overvelt