Over ons

Wat is 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen?

Enerzijds bieden de procesbegeleiders coaching  aan de aanmelder. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn en kan één of meerdere gesprekken omvatten. Samen gaan ze op zoek of en hoe aanmelder met de vragen van het gezin zelf aan de slag kan zodat gezin en aanmelder terug samen verder kunnen.

Anderzijds kunnen gezinnen aangemeld worden voor een begeleidingstraject. De kern van de werkwijze van 1Gezin1Plan is dat ouders en kind/jongere, ondersteund door een procesbegeleider, zelf specifieke acties, afspraken of doelen opstellen en in samenspraak met hun netwerk bepalen wie hen daarbij kan ondersteunen. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd. Iedereen werkt vertrekkend vanuit 1 plan en het gezin behoudt de regie.

De procesbegeleiding verloopt in verschillende fasen en duurt gemiddeld 12 weken:

  • een verkenning van de vragen en noden verwoord door gezinsleden en alle betrokkenen;
  • het in kaart brengen van alle krachten in het gezin en de (mogelijke) hulpbronnen in het ruime netwerk;
  • het sensibiliseren en engageren van het netwerk;
  • het samenkomen met alle betrokkenen tijdens een rondetafelgesprek waar een gezinsplan wordt opgemaakt;
  • de opvolging van het gezinsplan;
  • evaluatie.

Eerstelijnspsycholoog

Aan elk team is een psycholoog verbonden.

De psycholoog biedt net zoals de procesbegeleider coaching aan aanmelders. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn. Samen met de aanmelder kan de psycholoog inschatten of er psychische noden aanwezig zijn bij kinderen en jongeren.

Indien nodig kan de psycholoog een kortdurend begeleidingstraject opstarten. Het gaat om screeningscontacten met kinderenen jongeren en hun ouders of kortdurende psychologische begeleiding. De psycholoog biedt een 5-tal sessies aan.

 

Folders

Neem zeker ook een kijkje in onze folder!

Poster 1Gezin1Plan Juli 2020
Folder 1Gezin1Plan Januari 2019
Folder 1Gezin1Plan Ouders Januari 2019
Poster 1Gezin1Plan Juli 2020